ตำบลน้ำร้อน
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
คนที่มาตั้งบ้านคนแรก เป็นพรานล่าสัตว์ เห็นสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์ จึงได้ชักชวนญาติพี่น้องมาอยู่หมู่ที่ 1 จนมีจำนวนมากขึ้น และได้พบพุน้ำร้อนกลางป่า จึงได้ตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านน้ำร้อน” จนขยายจำนวนหมู่บ้านเพิ่มขึ้นและได้แยกเป็นตำบลน้ำร้อนในเวลาต่อมา

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ย ๆ ประมาณ 40% ของพื้นที่ทั้งหมด
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต. ยางสาว อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต. บ่อรัง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ. สนธิ จ. ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,549 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,700 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) แร่โดโลไมท์ ม. 4
2) วัดม่วงอัมพวัน ม. 1
3) พุน้ำร้อน ม. 1
4) ถ้ำหัก ม. 6

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.