ตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
บริเวณบ้านหนองไผ่ เดิมเคยเป็นป่ามีสัตว์ป่า เช่น เสือ เก้ง กวาง สัตว์ป่าอื่น ๆ แทบทุกชนิดเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ ต่อมารัฐบาลตัดถนนเป็นเส้นทางจาก ต.วังชมภู จ.เพชรบูรณ์ ไป อ.เชียงดาล จ.ลพบุรี ซึ่งต่อมาเรียกถนนสายสระบุรี - หล่มสัก บ้านหนองไผ่ อยู่ติดถนนสายนี้ ซึ่งในหมู่บ้านมีหนองน้ำเล็ก ๆ เดิมมีต้นไผ่ขึ้นปกคลุมหนาแน่นจึงเรียกบริเวณนี้ว่า "บ้านหนองไผ่" ปัจจุบันหนองน้ำอยู่กลางตลาด และปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม และภูเขา มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาล บางส่วน แต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตของ อบต.หนองไผ่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.บัววัฒนา ต.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,230 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,370 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สำนักงานองค์การโทรศัพท์
2. วัดหนองไผ่ใต้

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.