ตำบลศรีมงคล
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลศรีมงคลเดิมมีชื่อว่า “บ้านหนองงูเหลือม” เนื่องจากมีหนองน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ และในหนองน้ำจะมีงูเหลือมทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อาศัยหากินปลาเป็นอาหารอยู่จำนวนมาก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่าบ้านหนองงูเหลือม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั้งอำเภอบึงสามพัน และอำเภอใกล้เคียง ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านทั่วไปยังคงนิยมเรียกว่า “บ้านหนองงูเหลือม” ตามความเคยชิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น “บ้านศรีมงคล” เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านต่อไป

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ สภาพเดิมเป็นดินดำร่วนซุย และอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด 32,000 ไร่ คิดเป็น 51.2 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต. พญาวัง อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต. วังพิกุล อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต. ซับไม้แดง อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. วังบ่อ อ. หนองบัว จ. นครสวรรค์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,403 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,011 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวนมะม่วง ทำไร่ข้าวโพด ถั่ว พริก อ้อย และเลี้ยงวัว
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
2) โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
3) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
4) วัด – สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
5) สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
6) ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
7) ตู้ยามหน่วยบริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.