ตำบลวังหิน
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลวังหิน เป็นตำบลที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ. วังสะพุง จ. เลย พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบเชิงเขามีคลองน้ำไหลที่ประกอบไปด้วยก้อนหินสลับกันไป
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์, ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,622 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,301 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ไร่ข้าวโพด ปลูกมะขามหวาน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล วังหิน :
ที่อยู่ : 26 หมู่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 Tel.056-723312 Fax.056723355

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล วังหิน

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.