ตำบลห้วยไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ต.ห้วยไผ่ เป็นตำบลหนึ่งของ อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีเจ้าตระกูลหนึ่ง ซึ่งมีรกรากต้นตระกูลเดิมอยู่ที่ อ.เทิง จ.เชียงราย เกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคีกันในหมู่คณะ ระหว่างต้นตระกูล พวกหนึ่งจึงได้อพยพพวกพ้อง และครอบครัวลงมาทางใต้ โดยมีพระณรงค์ภักดีเป็นหัวหน้า เมื่อเดินทางมาถึงเมืองสระบุรี บางส่วนก็ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่น ซึ่งเวลานี้ยังมีปรากฎอยู่จำนวนมากตามท้องที่หลายแห่ง เรียกกันว่า "ไทยพายัพ" (คำพื้นเมืองเดิมเรียกว่า ลาวยวน) อีกส่วนหนึ่งเดินทางต่อลงมาทางใต้อีก และพักที่กรุงเทพฯ ทางราชการเห็นว่าเมืองราชบุรีมีพลเมืองน้อย จึงส่งมาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพที่เมืองราชบุรีตามฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ตรงข้ามกับตัวเมืองเก่าสมัยนั้น (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมทหารช่าง) ต่อมาจึงได้แยกย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพในท้องที่ต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง และแผ่ขยายไปท้องที่อื่น ๆ อีกต่อไป
ในส่วนการตั้งถิ่นฐานที่บ้านห้วยไผ่นั้น ส่วนใหญ่ปลูกบ้านเรือนอยู่บริเวณวัด ซึ่งมีลำห้วยไหลผ่านทางด้านหลังวัด และมีกอไผ่ขึ้นอยู่ริมห้วยจำนวนมาก จึงได้เรียกกันว่า วัดห้วยไผ่ เมื่อมีการตั้งตำบลขึ้นจึงใช้ชื่อตำบลว่า "ต.ห้วยไผ่"

สภาพทั่วไปของตำบล :
ต.ห้วยไผ่ ตั้งอยู่ห่างจากตัว อ.เมือง และตัว จ.ราชบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 23,031.25 ไร่ หรือ ประมาณ 36.85 ตร.กม. สภาพพื้นที่จะลาดชันประมาณ 1 - 5 % จากตะวันตกไปทางตะวันออก พื้นที่ด้านตะวันตกเป็นพื้นที่มีความลาดชันสูง มีการปลูกพืชไร่ และไม้ผล ส่วนทางด้านตะวันออกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีการทำนากันมาก และมีการปลูกพืชผักบริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่เรียงรายไปตามแนวถนน และกระจายออกไปในพื้นที่เกษตรกรรม ในพื้นที่ตำบลมีลำห้วยไหลผ่านพื้นที่ตำบลทุกหมู่บ้าน รวมความยาวประมาณ 16 กม. แบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.หินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ดอนแร่ อำเภอเมือง ,อบต.อ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.เจดีย์หัก ,อบต.ดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.น้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,524 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,415 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกผัก ทำหัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดห้วยไผ่
2. วัดเขาถ้ำกุญชร
3. วัดหนองหลวง
4. วัดอรุณรัตนคีรี
5. สำนักสงฆ์เขาน้อยวงกต
6. สำนักสงฆ์เขาพริก
7. สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำจำปา
8. ถ้ำเขาพริก
9. ถ้ำจำปา
10. ถ้ำกุญชร
11. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จ.ราชบุรี
12. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 20

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไผ่ :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไผ่

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.