ตำบลหนองกบ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เมื่อก่อนนี้มีหนองใหญ่อยู่กลางทุ่งมีกบชุมนุมมาก ในฤดูฝนจะได้ยินกบร้องกันตะเบ็งเซ้งแซ่ ชาวบ้านเรียกหนองนี้ว่าหนองกบ ปัจจุบันนี้ก็ยังมีรูปปั้นกบอยู่ที่วัดหนองกบ จึงเป็นชื่อตำบลหนองกบมาจนทุกวันนี้
สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหนองกบเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคํญ 4 แห่ง คือ คลองบ้านยาง คลองบางตาล คลองหนองปลาดุก และบึงกระจับ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
ทิศใต้ จรด ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ทิศตะวันออก จรด ต.สระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม
ทิศตะวันตก จรด ต.ปากแรต ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,114 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงโคนม ค้าขาย
อาชีพเสริม จักสาน ทำรองเท้า เลี้ยงปลาสวยงาม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดหนองกบ
2.วัดบึงกระจับ
3.วัดคาทอลิคบางตาล
4.วัดหนองปลาดุก
5.โรงเรียนวัดหนองกบ
6.โรงเรียนวัดบึงกระจับ
7.โรงเรียนวัดหนองปลาดุก
8.โรงเรียนบางตาลวิทยา
9.อบต.หนองกบ
10.สถานีอนามัยตำบลหนองกบ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.