ตำบลวัดแก้ว
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลวัดแก้ว เดิมทีมีการจัดตั้งบ้านเรือน เดิมทีมีการจัดตั้งบ้านเรือนไม่มีใครทราบแน่ชัด ว่าเป็นระยะเวลานนกี่ร้อยปีแล้ว ทราบแต่ว่ามีวัดแก้วเกิดขึ้นก่อน และชาวบ้านก็เริ่มอพยพเข้ามาใกล้ ๆ บริเวณวัด และมีการจัดตั้งบ้านเรือนมากขึ้น จึงให้ชื่อตามวัดว่า "ตำบลวัดแก้ว" และได้ขยายหมู่บ้านออกไปเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทำนบ หมู่ 2 บ้านเสาธง หมู่ 3 บ้านหนองเอี่ยน หมู่ 4 บ้านหลวง หมู่ 5 บ้านวัดแก้ว หมู่ 6 บ้านวังขโมย หมู่ 7 บ้านสวาย หมู่ 8 บ้านกร่าง หมู่ 9 บ้านใหม่ หมู่ 10 บ้านใหม่เหนือ หมู่ 11 บ้านสะพานดำ
สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 24,441 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บ้านไร่, ดอนกรอย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บางแพ, หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บ้านฆ้อง, บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,840 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,369 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ตัดเย็บตุ๊กตา เลี้ยงปลา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.วัดแก้ว
2. สาถานีอนามัยตำบลวัดแก้ว
3. วัดทำนบ
4. วัดหนองเอี่ยน
5. วัดแก้ว
6. วัดใหม่เหนือ
7. วัดใหม่ใต้
8. วัดหลวง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.