ตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ต.หนองโพเป็นตำบลที่อยุ่เขตติดต่อกับ อ.เมือง จ.นครปฐม เดิมชื่อหนองแขม สภาพเป็นพื้นที่กลุ่มมีหนองน้ำ มีต้นแขมขึ้นมากจึงให้ชื่อว่าหนองแขม ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหนองโพ สภาพพื้นที่เป็นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพทำนา เมื่อปี พ.ศ.2505 กรมปศุสัตว์ได้เปิดสถานีผสมเทียมขึ้น ณ ต.หนองโพ ซึ่งเป็นแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ทำให้เกิดการเลี้ยงโคนมกันแพร่หลายในเขตหนองโพ และตำบลใกล้เคียง

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลหนองโพ เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโพธราม อ.ราชบรี อยู่ห่างที่ว่าการอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ 3,557.00 ไร่ (8.89 ตารางกิโลเมตร)
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บ้านเลือก ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,517 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา เลี้ยงโคนม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
2.สหกรณ์โคนมหนองโพ
3.วัดหนองโพ
4.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
5.โรงเรียนหนองโพ, โรงเรียนหนองกระทุ่ม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพ :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.