ตำบลปากท่อ
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลปากท่อ พื้นที่เดิมมีคลองมากและผู้คนในสมัยก่อนใช้เรือในการสัญจรไป - มา ติดต่อทำการค้าระหว่างกัน ได้มีพ่อค้าชาวจีนเข้ามาค้าขายกับคนในพื้นที่ ดดยเข้ามาทางปากน้ำแม่กลอง และเข้ามาทางคลองวัดประดู่ โดยใช้เรือนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย และเนื่องจากคลองแคบกอปรกับในสมัยก่อนเรือยังไม่ใช้เครื่องยนต์ จึงใช้พายและถ่อในการบังคับเรือลอยตามลำน้ำเข้ามา เมื่อจอดเรือแล้วจึงใช้ถ่อปักเอาไว้และใช้เชือกผูกเรือติดไว้กับถ่อเพื่อไม่ให้เรือไหลไปตามกระแสน้ำ ผู้คนจึงเรียกสถานที่ค้าขายนี้ว่า "ปักถ่อ" ในภายหลังได้เรียกเพี้ยนมาเป็น "ปักธ่อ" "ปักท่อ" และเป็น "ปากท่อ" ในที่สุด

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีระบบชลประทานและลำคลองไหลผ่านหลายสาย มีเมื้อที่ 34.65 ตร.กม. หรือประมาณ 8,817 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด ต.ป่าไก่, วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ทิศใต้ จรด ต.วันดาว, วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ทิศตะวันออก จรด ต.วันดาว, วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ทิศตะวันตก จรด ต.ดอนทราย, วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,876 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดโคกเจริญ
2. วัดดาวลอย
3. วัดปากท่อ
4. อบต.ปากท่อ
5. โรงพยาบาลปากท่อ
6. สำนักแม่ชีไทย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.