ตำบลบ่อพลอย
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ่อพลอย มี 12หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบ่อพลอย หมู่ 2 บ้านหนองย่างช้าง หมู่ 3 บ้านท่าว้า หมู่ 4 บ้านบึงหัวแหวน หมู่ 5 บ้านบึงหล่ม หมู่ 6 บ้านหนองเตียน หมู่ 7 บ้านตะวัน หมู่ 8 บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 9 บ้านเขาเขียว หมู่ 10 บ้านเขาสิงโต หมู่ 11 บ้านวังไพลิน หมู่ 12 บ้านสระตาโล

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลูกฟูก จึงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาสลับเนินเขาเตี้ย ๆ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,288 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา , ทำสวน / ทำไร่ , เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม เจียรไนนิล - พลอย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดหนองย่างช้าง
2) วัดถ้ำเขาเขียว
3) วัดบึงหัวแหวน
4) วัดหนองเตียน
5) วัดหนองโพธิ์การาม
6) วัดบึงหล่ม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.