ตำบลสนามแย้
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนามแย้ เป็นตำบลที่ประชาชนส่วนหนึ่งพูดภาษาไทยภาคกลาง และอีกส่วนจะพูดภาษาไทยอิสานและมีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่บางหมูบ้าน นับถือศาสนาพุทธ เป็นตำบลที่เก่าแกตำบลหนึ่งของอำเภอท่ามะกา อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่ามะกา ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1 บ้านเด่น หมู่ที่ 2 บ้านเขาสะพายแร้ง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งขี้วัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลาไหลเผือกหมู่ที่ 5 บ้านอ้อกระทุง หมู่ที่ 6 บ้านสนามแย้ และหมู่ที่ 7 บ้านสนามแย้ ตำบลสนามแย้มีอาณาเขตติดต่อกับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สภาพทั่วไปของตำบล :
- เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยธรรมชาติไหลผ่านส่วนกลางของตำบล มีระบบน้ำชลประทาน พื้นที่ทั่วไปใช้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
- พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 12,972 ไร่ ตั่งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอท่ามะกา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่ามะกาประมาณ 17 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 47 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม และ ต.กรับใหญ่ จ.ราชบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,039 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,609 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลักการเกษตร คือ การปลูกพืช ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน อ้อย นาข้าว หน่อไม้ฝรั่ง พริก และการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคนม โคเนื้อ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
- รอยพระพุทธบาท วัดเขาสะพายแร้ง
- วัดเขาสะพายแร้ง
- วัดสนามแย้
- โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
- โรงเรียนวัดสนามแย้
- โรงเรียนนิวิฐน์ราชอุปถัมภ์
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสะพายแร้ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสนามแย้
- องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.