ตำบลท่าล้อ
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ท่าล้อเป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ส่วนเมื่อใดนั้น หลักฐานไม่ปรากฎเด่นชัด แต่เมื่อสมัยร่วม 100 ปี มาแล้ว ได้จัดตั้งอำเภอท่าม่วงขึ้น เดิมที อำเภอท่าม่วงนั้นตั้งอยู่บ้านท่าไม้รวก ซึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำแม่กลองตรงข้ามกัน นั่นย่อมแสดงว่า ท่าล้อ เคยเป็นชุมชนมานานร่วมสมัยเป็นอำเภอท่าม่วงแล้ว
คำว่า "ท่าล้อ" คงเป็นคำที่ใช้เรียกการใช้ประโยชน์จากท่าน้ำแม่น้ำแม่กลอง ด้วยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ณ วัดท่าล้อ ไม่มีความสูงชัน ยานพาหนะต่าง ๆ ที่มีล้อสามารถลาก หรือเข็นขึ้นฝั่งแม่น้ำได้ และผู้คนก็คงนิยมนำยวดยานมาขึ้นที่ท่าน้ำตรงนี้ จึงเรียก "ท่าล้อ"

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านเขตตำบล และมีคลองส่งน้ำชลประทาน ซึ่งเป็นคลองใหญ่ และคลองซอย ไหลผ่านทั่วพื้นที่ตำบล แต่ก็มีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นเขตทหารแต่ก็เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้ เพราะเป็นเนินเขา ไม่สามารถผันน้ำไปได้ ต้องลงทุนสูง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขาน้อย และ ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งทอง และ ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,686 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,666 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำการเกษตร (สวนผัก, ไร่, นา, เลี้ยงสัตว์)
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
2. อบต.ท่าล้อ
3. ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง
4. หาดทรายน้ำใสวัดท่าล้อ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.