ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2478 โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2478 ซึ่งออกตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2478 ตั้งแต่จัดตั้งมาจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบ้าน
เมือง จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ได้มีการขยายเขตเทศบาลเมื่อปี พ.ศ.2498 และ ครั้งที่ 2 ได้มีการขยายเขตเทศบาลเมื่อปี พ.ศ.2509 ปัจจุบันเทศบาลมีพื้นที่ประมาณ 9,013 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 27,632 คน

สภาพทั่วไปของตำบล :
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประกอบด้วยสภาเทศบาล(ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ) และคณะเทศมนตรี(ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร) สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 18 คน โดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาล
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ตรงมุมเขตต์ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของวัดท่าพระธาตุไปจนถึงหลักเขตต์ที่ 2
ทิศใต้ ตั้งแต่หลักเขตที่ 4 เลียบไปตามเขตต์ตำบลท่าระหัด ถึงหลักเขตต์ที่ 5 ที่ริมแม่น้ำสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ตั้งแต่หลักเขตที่ 3 หักลงมาทิศใต้เป็นเส้นตรงไปทิศใต้ ถึงหลักเขตต์ที่ 4 ที่มุมถนนไปบางปลาม้ากับถนนบรรจบกัน
ทิศตะวันตก ตั้งแต่หลักเขตที่ 7 หักไปทิศเหนือเป็นเส้นตรงไปทิศเหนือถึงหลักเขตต์ที่ 8 ที่ตรงมุมถนนเข้าวัดท่าพระธาตุกับถนนไปวัดป่าเรไร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 27,632 คน เป็นชาย 13,200 คน เป็นหญิง 14,432 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ค้าขาย รับจ้าง ทำธุรกิจส่วนตัว
อาชีพเสริม ทำการฝีมือ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) สวนเฉลิมภัทรราชินี
2) พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราช
3) กำแพงเมืองเก่าและประตูเมือง
4) วัดป่าเลไลย์วรวิหาร
5) ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
6) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
7) วัดประตูสาร
8) วัดพระรูป
9) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.