ตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเดิมบางเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 14 ตำบล ในอำเภอเดิมบางนางบวช ที่ได้เรียกกันว่าเดิมบางเนื่องมาจากในอดีต อำเภอเดิมบางนางบวช ชื่อว่า บ้านนางบวช ขึ้นกับอำเภอสามชุก พอแยกตัวออกมาเป็นอำเภอมหาราช ตำบลเดิมบางเป็นตำบลหนึ่งที่ขึ้นกับการปกครองของตำบลนางบวชในสมัยนั้น จึงเรียกว่าตำบลเดิมบางเพื่อให้คล้องจองกับอำเภอนางบวช ในอดีต

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลเดิมบางมีหมู่บ้านในเขตปกครองจำนวนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ในจำนวน 10 หมู่บ้าน มีหมู่ที่ 7 ขึ้นอยู่กับ เทศบาลตำบลเขาพระ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าคลองระแหง เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ราษฎรในพื้นที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,955 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โครงการพัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50
2. วัดเดิมบาง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.