ตำบลหัวเขา
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหัวเขา เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมาประมาณ 300 กว่าปี ประชาชนดั้งเดิมของบ้านหัวเขาอพยพมาจากบ้านดอนกระเบื้อง เมือง 3 ชั้น(ปัจจุบันคือตำบลบ่อกรุ) เดินทางมาเรื่อยจนมาถึงพื้นที่ตำบลหัวเขาซึ่งมีลักษณะพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐาน น่าอยู่อาศัยมีภูเขาล้อมรอบและมีแม่น้ำไหลผ่าน เดิมทีคงจะเรียกว่า "บ้านหุบเขา" เพราะลักษณะภูมิประเทศมีภูเขาล้อมรอบ ตำบลหัวเขา ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเขาคีรี หมู่ 2 บ้านหัวเขา หมู่ 3 บ้านกระเสียว หมู่ 4 บ้านวัดไทร หมู่ 5 บ้านน้ำพุ หมู่ 6 บ้านหัวเขา หมู่ 7 บ้านฉวาก หมู่ 8 บ้านปากดง หมู่ 9 บ้านเขาเขียว หมู่ 10 บ้านหัวเขา หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเนินเขา สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ำธรรมชาติคือคลองมะขามเฒ่า อู่ทอง บึงฉวาก บึงกำมะเชียร มีเนื้อที่ทั้งหมด 65.65 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,835 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,821 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน รับจ้าง
อาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์จักสาน ทำแชมพู แปรรูปอาหาร
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดฉวาก
2. วัดไทรย์
3. วัดน้ำพุ
4. วัดปากดง
5. วัดหัวเขา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.