ตำบลด่านช้าง
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
อำเภอด่านช้าง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่สืบทอดกันมาประมาณ 100 ปีเศษ แต่ก่อนเป็นป่าหนาทึบ มีโขลงช้างจำนวนมากมากินน้ำในลำห้วยกระเสียว โขลงช้างลงมากินน้ำแล้วก็จะกลับไปอยู่ที่เดิม จึงเรียกอำเภอนี้ว่า "ด่านช้าง"

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบ มีภูเขาป่าไม้ มีอ่างเก็บน้ำ มีถนนเชื่อมติดต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และตำบลใกล้เคียง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. รวมทั้งสิ้น 13,134 คน แยกเป็น ชาย จำนวน 6,531 คน หญิง จำนวน 6,603 คน จำนวนครัวเรือน 4,058 หลังคาเรือน ที่มา สำนักทะเบียนราษฎ์ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำไร่ข้าวโพด ทำไร่อ้อย
อาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม,หัตถกรรมรากไม้,เลี้ยงสัตว์,ปลูกผัก
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โรงพยาบาลด่านช้าง
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
3. เขื่อนกระเสียว

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.