ตำบลบางปลาม้า
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบางปลาม้า คนรุ่นเก่าเล่ากันว่า เดิมนั้นบริเวณนี้มีปลาม้าชุกชุมมาก ในแม่น้ำที่ไหลผ่านตำบล จึงสันนิษฐานได้ว่า ใช้เรียกชื้อบางที่มีปลาม้ามากนั่นเอง

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการเกษตร มีเนื้อที่ 16,875 ไร่ หรือประมาณ 27 ตร.กม. อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางปลาม้าไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 7 กม.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อบต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,122 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดรอเจริญ
2. วัดบ้านเก่า
3. วัดบ้านหมี่
4. วัดทุ่งอุทุมพร
5. วัดบ้านด่าน
6. วัดบ้านสูตร
7. วัดเสาธง
8. วัดโพธิ์ศรี
9. วัดสวนหงษ์
10. วัดดพธิ์ลังกา
11. วัดขุนไกร
12. วัดกกม่วง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.