ตำบลกฤษณา
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากพระนครศรีอยุธยาเมื่อครั้งสมัยเสียกรุงครั้งที่ 2 โดยอพยพมาเรื่อยๆ จนถึงที่ตั้งตำบลกฤษณาในปัจจุบันที่ได้ชื่อว่า “กฤษณา” เนื่องจากเมื่อเกิดสงครามกับพม่าเจ้านายต่างๆ พร้อมกับบ่าวไพร่ได้พากันอพยพหนีภัยสงครามมาตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมแม่น้ำซึ่งบริเวณนี้จะมีต้นกฤษณาซึ่งเป็นต้นไม่ที่มีกลิ่นหอม เมื่อเจ้านายได้เสียชีวิตลงก็ได้ทำพิธีศพ และเผาศพใช้ไม้กฤษณาเป็นไม้ฟื้น

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพทั่วไปของตำบลกฤษณา เป็นพื้นที่ชนบทที่ยังไม่มีความเจริญมากนัก ราษฎรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่ม พื้นที่เป็นที่ลุ่ม และมีน้ำท่วมขังประมาณ 5 – 6 เดือน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,065 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา,เลี้ยงกุ้ง
อาชีพเสริม ถักเปียผักตบชวาส่งโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดบางเลน
2) ที่ทำการ อบต.กฤษณา
3) วัดศพเพลิง
4) วัดราษฎร์บูรณะ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.