ตำบลสาลี
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสาลีเป็นตำบลเก่าแก่ดั้งเดิม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนภาคกลาง นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางปลาม้า ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสาลีบ้านลาดน้ำขาว บ้านทรงกระเทียม บ้านบึงคา และบ้านเสาธงทอง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี

อาคารเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา

โครงการลดต้นทุนการผลิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการลดต้นทุนการผลิตฯ(การทำน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ)
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 48,745 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 60,931.25 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า ประมาณ 12 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,172 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดสาลี
2) วัดลาดน้ำขาว
3) วัดทรงกระเทียม
4) วัดบึงคา
5) วัดเสาธงทอง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล สาลี :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี หมู่ที่ 2 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ : 0-3552-3021, 0-3567-1246 โทรสาร : 0-3567-1246 ต่อ 108

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล สาลี

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.