ตำบลวัดดาว
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลวัดดาวเดิมแยกมาจากตำบลบ้านแหลม และตำบลบางปลาม้าบางส่วน มารวมเป็นเขตปกครองเดียวกัน โดยเอาชื่อวัดที่มีชุมชนหนาแน่น และผู้คนเคารพนับถือเป็นชื่อตำบล

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในฤดูฝนทุกปี
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.มะขามล้ม , ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,312 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดดาว
2) วังสังโฆ
3) วัดคูบัว

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.