ตำบลบ่อพลับ
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลับ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 40 และ 41 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 และให้เลื่อนชั้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 4 ในปี 2542 จากการบอกเล่าสืบต่อกันมา คำว่าตำบลบ่อพลับนั้นมาจากชื่อของบ่อน้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ข้างต้นมะพลับ อันเป็นที่มาของชื่อตำบลบ่อพลับ


สภาพทั่วไปของตำบล :
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลับ ตั้งอยู่เลขที่ 100/2 หมู่ 6 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองนครปฐม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลนครนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
ทิศตะวันออก ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,424 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,277 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) โรงเรียนหลวงพ่อแช่ม หมู่ที่ 6
2) โรงเรียนบ้านบ่อพลับ หมู่ที่ 7
3) ศูนย์ฝึกนิสิตจุฬาฯ หมู่ที่ 1
4) ศูนย์การเรียนชุมชน หมู่ที่ 7
5) สำนักสงฆ์โพธิ์เศรษฐี หมู่ที่ 6
6) ศาลเทพเจ้ากวนอู หมู่ที่ 2

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.