ตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลวังน้ำเขียวเดิมเป็นตำบลทุ่งกระพังโหมต่อมาในปี 2536 ได้แบ่งแยกตำบลใหม่โดยใช้ชื่อตำบลวังน้ำเขียว และที่มาของ “วังน้ำเขียว” มาจากความเชื่อของชาวบ้านที่มีธารน้ำสายหนึ่งไหลผ่านตำบลซึ่งภายใต้ลำธารนั้นชาวบ้านเชื่อว่ามีวังน้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของจระเข้ และเมื่อถึงฤดูแล้งน้ำในลำธารจะเป็นสีเขียว ดังนั้นชาวบ้านบริเวณนั้นจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านวังน้ำเขียว” เมื่อแยกเป็นตำบลใหม่ จึงใช้ชื่อ “ตำบลวังน้ำเขียว” เพราะหมู่บ้านวังน้ำเขียวเป็นจุศศูนย์กลางของตำบลในด้านต่าง ๆ

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลวังน้ำเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอกำแพงแสน ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 4 กิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 14 หมู่บ้าน ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่าน คลองธรรมชาติคือคลองท่าสาร-บางปลา ไหลผ่านตลอดตำบล
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,491 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,758 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เย็บผ้าโหล เย็บตุ๊กตาผ้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
วัดวังน้ำเขียว
โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว
โรงเรียนบ้านดอนซาก
โรงเรียนบ้านคลองตัน
อบต.วังน้ำเขียว
สถานีอนามัยวังน้ำเขียว
สถานีอนามัยหนองปลาไหล

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.