ตำบลนครชัยศรี
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนครชัยศรี เดิมมีชื่อเรียกว่า มณฑลนครชัยศรี เพราะเป็นที่ตั้งของมณฑลนครชัยศรีในสมัยการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านผลิตผลทางเกษตร เช่น การเพาะปลูกพืชสวน การทำนา เพราะเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำไหลผ่าน จนมีคำกล่าวขานว่า เมืองส้มโอหวาน ข้าวสารขาวลูกสาวสวย ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อมณฑลเป็นจังหวัด ซึ่งได้ย้ายที่ตั้งจังหวัดมาตั้งที่องค์พระปฐมเจดีย์ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลนครชัยศรี

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลนครชัยศรีเป็นที่ลุ่มแม่น้ำมีแม่น้ำนครชัยศรี (ท่าจีน) ไหลผ่าน เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านผลิตผลทางการเกษตร โดยการปลูกพืชสวน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำนครชัยศรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,954 คน และจำนวนหลังคาเรือน 819 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก รับจ้าง
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) อบต.นครชัยศรี
2) โรงพยาบาลนครชัยศรี
3) โรงเรียนเพิ่มวิทยา
4) วัดกลางบางแก้ว
5) วัดใหม่สุปดิษฐาราม
6) ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี
7) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.