ตำบลลานตากฟ้า
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลลานตากฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของตำบลงิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นตำบลที่มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ ต่อมาจำนวนประชากรภายในพื้นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับการที่เป็นตำบลที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงได้มีการแบ่งแยกตำบลขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของประชากร ได้แก่ตำบลลานตากฟ้า แต่ก่อนชาวบ้านเรียกว่าตำบลลานตากผ้า เนื่องจากในอดีตยังไม่มีถนน ประชาชนใช้เรือในการเดินทาง สัญจรติดต่อค้าขาย วันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุเรือล่มที่หน้าวัด หมู่ที่ 4 ชาวบ้านช่วยผู้ประสบเหตุแล้วนำข้าวของและเสื้อผ้าขึ้นตากที่ลานวัด ซึ่งสิ่งของและเสื้อผ้ามีจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกขานว่า "ลานตากผ้า"

สภาพทั่วไปของตำบล :
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.ลานตากฟ้า เป็นอาคารที่ทำการชั้นเดียว ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ฯลฯ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางแก้วฟ้า ,ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองโยง ,ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดอนแฝก, ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,734 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,175 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ทำนา/ทำสวน/ทำไร่
เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดพุทธธรรมรังษี
2. โรงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล
3. วัดลานตากฟ้า
4. สถานีอนามัยตำบลลานตากฟ้า
5. โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
6. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
7. โรงเรียนวัดลานตากฟ้า

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.