ตำบลบางเลน
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบางเลนมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจำนวน 12 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาล 1 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 8 อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วนจำนวน 4 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 6, 7 ,8 และ 10 นอกจากนั้นอยู่นอกเขตเทศบาลจำนวน 7 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1, 2, 3, 4 , 5, 11, 12

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน มีเนื้อที่ประมาณ 18,750 ไร่ หรือ ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคลองนกกระทุง และตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดอนตูม และตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,930 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,355 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก: เกษตรทั้งพืชและสัตว์, ประมง(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
อาชีพเสริม: รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดบางเลน
2. วัดเกษมสุริยัมนาจ
3. ที่ว่าการอำเภอ
4. สถานีตำรวจ
5. โรงพยาบาล

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.