ตำบลบางไทรป่า
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบางไทรป่า ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกร มีจำนวน 10 หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านต้นตาล และหมู่ที่ 10 บ้านท่าช้าง

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านมีคลอง จำนวน 10 สาย มีพื้นที่ 41,021 ตารางกิโลเมตร เหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,090 คน และจำนวนหลังคาเรือน 831 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดชุมนุมศรัทธา (วัดเก่า)
2) วัดบางไผ่นารถ
3) วัดผาสุข
4) สาธารณสุขตำบล ม.6
5) ที่ทำการ อบต. ม.6

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ไทรป่า :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โทร. 034-391046

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ไทรป่า

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.