ตำบลคอกกระบือ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลคอกกระบือ เป็นชื่อที่ทางราชการเรียกชื่อตำบลนี้ แต่ดั้งเดิมหรือปัจจุบัน ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกคอกควาย ควายเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในการทำนาของภาคกลาง ในฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากน้ำท่วมท้องทุ่ง ควายก็ถูกต้อนหนีน้ำ โดยจะไปรวมกันในที่ดินคือท้องที่ตำบลนี้ และเพื่อให้เป็นสัดส่วนและเป็นการป้องกันขโมย จึงหาไม้มากั้นคอก จึงเรียกว่าคอกควายและกลายมาเป็นชื่อคอกกระบือในปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
อบต.คอกกระบือตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีระยะห่างประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีถนนเอกชัย-บางบอน เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่าง อบต.คอกกระบือกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร นอกจากนี้ยังมีลำคลองหลักสายต่าง ๆ ทั้งหมด 7 สายและแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ อบต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,642 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,568 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพ รับจ้าง ค้าขาย
อาชีพเสริม เลี้ยงกุ้งและปลา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดราษฎร์รังสรรค์
2) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
3) โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.