ตำบลโคกขาม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโคกขาม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกขาม หมู่ 2 บ้านโคกขาม หมู่ 3 บ้านสหกรณ์ 1 หมู่ 4 บ้านโคก หมู่ 5 บ้านขอม หมู่ 6 บ้านขวาง หมู่ 7 บ้านขอม หมู่ 8 บ้านสหกรณ์ หมู่ 9 บ้านสหกรณ์ หมู่ 10 บ้าน สหกรณ์

สภาพทั่วไปของตำบล :
ภูมประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ 44,906.25 ไร่ หรือประมาณ 71.85 ตารางกิโลเมตร มีคลองพิทยาลงกรณ์และคลองสนามไชยไหลผ่านที่จะลงปากอ่าวไทยและแม่น้ำท่าจีน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คอกกระอ, นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,480 คน เป็นชาย 7,021 คน เป็นหญิง 7,159 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
1. วัดและสำนักสงฆ์ 4 แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์และห้องสมุดประชาชน 6 แห่ง
5. สถานีอนามัย 2 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.