ตำบลท่าเสา
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลท่าเสา อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสา หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา หมู่ที่ 3 บ้านคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 4 บ้านคลองรบกระทุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านศาลเจ้าอาม้า หมู่ที่ 6 บ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 7 บ้านท่าเสาพัฒนา และหมู่ที่ 8 บ้านศาลเจ้าตึก

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีพื้นที่ประมาณ 11.72 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,227 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,942 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดท่าเสา ม.1
2) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
3) สถานีอนามัยบ้านท่าเสา
4) สถานีอนามัยบ้านท้องคุ้ง ม.2
5) ศาลเจ้าอาม้า ม.5 ,ศาลเจ้าตึก ม.8
6) ศาลเจ้าอาเนี้ยว ม.6
7) เสาธงใหญ่และสระน้ำ หน้า อบต.ท่าเสา ม.2
8) โรงเรียนวัดท่าเสา ม.1 โรงเรียนปลายคลองน้อย ม.3 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ม.6

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.