ตำบลหลักสอง
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหลักสอง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านแพ้ว ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า หมู่ 2 บ้านหลักสอง หมู่ 3 บ้านปากคลองเขื่อนขันธ์ หมู่ 4 บ้านคลองเขื่อนขันธ์ หมู่ 5 บ้านกระโจมทอง หมู่ 6 บ้านพัฒนา หมู่ 7 บ้านรางช้างสี
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สวนส้ม, หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,542 คน และจำนวนหลังคาเรือน 868 หลังคาเรือน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เชื่อมโยงไปยัง : เว็บไซต์โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.