ตำบลยายแพง
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลยายแพงมีประวัติเล่าสืบกันมาว่ามีคหบดีจากเมืองราชบุรี มาขุดคลองเพื่อทำสวน ชื่อยายแพงและได้ตั้งเป็นชื่อคลองตามชื่อคนขุด ต่อมาเป็นตำบลยายแพงตาม พรบ.ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2457 เดิมมี 3 หมู่บ้าน ต่อมาตั้งเพิ่มเป็น 6 หมู่บ้านถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะเป็นร่องสวน ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว สวนส้มโอ ลิ้นจี่ มีคลองเล็กใหญ่ล้อมรอบ กระจายทั่วพื้นที่ทั้งตำบล ลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนชื้น ไม่มีวัดในพื้นที่ตำบล แต่มีในตำบลใกล้เคียง มีโบสถ์คริสต์ศาสนา 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ทิศใต้ จรด ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก จรด ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ทิศตะวันตก จรด ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
จำนวนประชากรของตำบล :
ประชากรทั้งสิ้น 1,601 คน ชาย 859 คน หญิง 742 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน รับจ้างทั่วไป
อาชีพเสริม เย็บกระทงใบตองแห้ง ทำพวงหรีด เหลาก้านมะพร้าวทำไม้กวาด
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.โรงเรียนบ้านยายแพง
2.สถานีอนามัย
3.อบต.ยายแพง
4.โบสถ์คริสต์
5.Home Stay บ้านสวนมโนเวชพันธ์ หมู่ที่ 3
6.ปราชญ์ชาวบ้าน นายสงัด ใจพรหม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.