ตำบลบ้านปราโมทย์
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านปราโทย์เป็นตำบลใหม่มี 6 หมู่บ้านโดยแยกมาจากตำบลบางสะแก 5 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 2,3,4,5,6 ตำบลบ้านปราโมทย์แยกมาจากตำบลบางยี่รงค์ 1 หมู่บ้านคือหมู่1 ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2525 สาเหตุที่ได้ชื่อว่า "ตำบลบ้านปราโมทย์" เพราะในเขตตำบลมีวัดอยู่เพียงแห่งเดียว คือ วัดปราโมทย์ เมื่อแยกเป็นตำบลจึงตกลงใช้ชื่อตามวัดน้อยจนเปลี่ยนเฉพาะคำว่าวัดเป็นบ้าน จึงได้ชื่อว่า ตำบลบ้านปราโมทย์ตั้งแต่นั้นมา

วัดปราโมทย์
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่ง (สภาพของดินเป็นเหนียวปนทราย ไม่มีภูเขาหรือเป็นดินมีลำคลองไหลผ่าน ) มีเนื้อที่ประมาณ 3.96 ตร.กม. หรือประมาณ 2,824 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดต่อ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตวันตก ติดต่อ จ.ราชบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,977 คน เป็นชาย 960 คน เป็นหญิง 1,017คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรมพื้นบ้าน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดปราโมทย์
2.วิหารหลวงพ่อโต
3.โรงเรียนวัดปราโมทย์
4.อบต.บ้านปราโมทย์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.