ตำบลบางนางลี่
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะห่างจากอำเภออัมพวา ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยได้รับการยกฐานะ เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2540 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีจำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ ที่ตั้ง 3 ม.3 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลบางนางลี่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลำคลองกระจายทั่วพื้นที่ ทำให้เหมาะสมแก่การเกษตร เนื่องจากมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ อากาศเย็นสบายดี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ส่วนในฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไป มีเนื้อประมาณ 5.58 ตร.กม. หรือประมาณ 3,488 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางแค , ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,712 คน และจำนวนหลังคาเรือน 805 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวนมะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ กล้วย และมีอุตสาหกรรมครัวเรือน เช่น ทำน้ำตาลมะพร้าว และมีการรับจ้างทั่วไป และรักจ้างตามโรงงานต่าง ๆ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่
2) สถานีอนามัยตำบลบางนางลี่
3) วัดราษฎร์วัฒนาราม
4) โรงเรียนบ้านบางนางลี่ฯ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล บางนางลี่ :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร : 034 733392

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล บางนางลี่

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.