ตำบลหนองปลาไหล
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองปลาไหล แต่เดิมเป็นชนกลุ่มน้อย เรียกว่า หนองไถล เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของไทยพวน ซึ่งมีผิวขาว สวยงาม ชนต่างบ้านมักจะติดเนื้อต้องใจไถลไม่ยอมกลับ จึงเรียกว่า หนองไถล ต่อมาได้กระจัดกระจายไปตั้งหลักแหล่งทำมาหากินตามแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งตามประวัติกล่าวว่า แหล่งน้ำที่ชุมชนนี้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจำนวนมาก โดยเฉพาะปลาไหล จึงเรียกว่า "หนองปลาไหล" มาจนทุกวันนี้ ตำบลหนองปลาไหล ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเขาย้อย ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเขาสมอระบัง, หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล, หมู่ที่ 3 บ้านไผ่, หมู่ที่ 4 บ้านคลองน้ำเชี่ยว, หมู่ที่ 5 บ้านท่าเรือ

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่มมีพื้นที่ลาดเทเล็กน้อยจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน และเขตจัดรูปที่ดิน มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ คลองน้ำเชี่ยว และคลองลาดใหญ่ พื้นที่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลต้นมะพร้าว และ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลทับคาง และ ตำบลหนองปราง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,969 คน และจำนวนหลังคาเรือน 626 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ประมงน้ำกร่อย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดเขาสมอระบัง
2. วัดเวฬุวนาราม (บ้านไผ่)
3. วัดหนองปลาไหล
4. อบต.หนองปลาไหล
5. โรงเรียนเขาสมอระบัง หมู่ที่ 1
6. ร้านค้าชุมชน ต.หนองปลาไหล
7. สถานีอนามัย ต.หนองปลาไหล
8. โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
9. โรงเรียนวัดบ้านไผ่

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.