ตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านลาดตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน 1บ้านโพธิ์ใหญ่ 2 บ้านหาดทราย 3 บ้านลาด 4 บ้านหัวเกาะ 5 บ้านไร่ใน 6 บ้านป่า 7 บ้านวังชะนวน 8 บ้านในลุ่ม

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก ผัก ผลไม้ มีแม่น้ำเพชรบุรี และคลองชลประทานไหลผ่าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ตำหรุ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.สมอพลือ ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ,เพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ท่าช้าง ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
ประชากรทั้งสิ้น 3,065 คน เป็นชาย 1,397 คน และหญิง 1,668คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดเกาะแก้ว
2.วัดไม้รวกสุขาราม
3.วัดลาดศรัทธาราม
4.สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านลาด
5.วัดป่าแป้น
6.วัดใหม่ประเสริฐปุ่นประสิทธิ์
7.ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด
8.โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.