ตำบลตำหรุ
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลตำหรุ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านลาด ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านศาลาเขื่อน หมู่ 2 บ้านระหารน้อย หมู่ 3 บ้านตำหรุใน หมู่ 4 บ้านตำหรุ หมู่ 5 บ้านระหารใหญ่ หมู่ 6 บ้านท่ามะเกลือ
สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขัง โดยเฉพาะในฤดูน้ำหลาก พืชสวนไร่นาเสียหาย เนื่องจากน้ำท่วมขัง ไม่มีทางระบายน้ำออก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ยางหย่อง, ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,852 คน และจำนวนหลังคาเรือน 603 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ประชากรมีอาชีพทำสวน ทำนา เลี้ยงสัตว์ รับราชการ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดตำหรุ
2. วัดระหารน้อย
3. วัดศาลาเขื่อน
4. วัดอินจำปา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.