ตำบลแก่งกระจาน
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
พื้นที่อำเภอและตำบลแก่งกระจาน เดิมเรียกว่า “หมู่บ้านตะเคียนห้าบาท”พื้นที่เป็นป่าดงดิบมีภูเขาใหญ่น้อยเรียงรายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ชนชาวพื้นเมืองเดิมส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง การปกครองเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอท่ายาง จากสภาพพื้นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งมีเกาะแก่งมากมายทำให้ราษฎรส่วนใหญ่ดำรงชีพด้วยการหาปลา โดยชาวกะเหรี่ยงจะใช้แผ่นเงินขนาดเล็กผูกติดกับเบ็ดเป็นเหยื่อล่อปลา แผ่นเงินขนาดเล็กรูปสี่เหลี่ยมนี้ ชาวกะเหรี่ยงเรียกว่า “กระจาน” ชื่อแก่งกระจานจึงมีที่มาจากอาชีพชาวกะเหรี่ยง

เขื่อนดินแก่งกระจาน
สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลแก่งกระจาน เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 6 ตำบลของอำเภอแก่งกระจาน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขา ดินมีลักษณะเป็นดินปนลูกรัง พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน และมีการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปขององค์การบริหารส่วนตำบล
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,217 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,515 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชได้แก่ มะนาว,มะม่วง,มะละกอ,กล้วยและผักชนิดต่างๆ เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัวเนื้อ,ไก่,สุกร และการประมงบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน
2. ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
3. ที่ทำการชลประทานตอนแก่งกระจาน
4. โรงจักรไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอำเภอแก่งกระจาน
5. วัดแก่งกระจาน/วัดเขากลิ้ง/วัดลำตะเคียน
6. หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืด
7. เขื่อนดินแก่งกระจาน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งกระจาน :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3245-9342-3 fax 0-3245-9344

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งกระจาน

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.