ตำบลป่าเด็ง
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลป่าเด็ง แยกจากตำบลสองพี่น้องเมี่อ ธันวาคม 2531 ที่มาของชื่อตำบลป่าเด็งเมื่อก่อนมีป่าเต็งรังขึ้นทั่วไป ราษฎรพื้นที่เดิมเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะหร่างเรียกบริเวณนี้ว่า ป่าเต็ง แต่ออกเสียงภาษาไทยไม่ชัด เมื่อทางราชการสอบถามข้อมูลจึงเลือนจากป่าเต็ง เป็นป่าเด็ง
พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ปัจจุบันมีช้างป่าฝูงใหญ่ประมาณ 80 เชือก ซึ่งเดินวนเวียนหากินอยู่ในเขตป่า

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลป่าเด็งมีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านป่าเด็งเหนือ
หมู่ที่ 2 บ้านร่วมใจพัฒนา
หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดง
หมู่ที่ 4 บ้านเสาร์ห้า
หมู่ที่ 5 บ้านสวนใหญ่พัฒนา
หมู่ที่ 6 บ้านป่าเด็งใต้ (ชาวเขาเผ่ากะหร่าง)
หมู่ที่ 7 บ้านสวนใหญ่พัฒนา
หมู่ที่ 8 บ้านเขาแหลม
หมู่ที่ 9 บ้านปางไม้
หมู่ที่ 10 บ้านป่าผาก
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขาล้อมรอบ มีพื้นที่ทั้งหมด 170,980 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยแม่เพรียง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขากระปุก อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์
จำนวนประชากรของตำบล :
ครัวเรือนทั้งหมด 1,157 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,176 คน แยกเป็นผู้หญิง 2,035 คน
ผู้ชาย 2,141 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำสวน, ทำไร่ มีหมู่บ้านที่อยู่ในโครงการพระราชดำริ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2,3,4 (เลี้ยงโคนม)
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
วัดธรรมวิหารรี

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.