ตำบลเขาแก้ว
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิม ต.เขาแก้ว ทุกหมู่บ้านเรียกบ้านเขาแก้ว และขึ้นอยู่กับ อ.ร่อนพิบูลย์ ครั้นต่อมา พ.ศ.2954 เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยนั้น เห็นว่าราษฏรในหมู่บ้านติดต่อราชการลำบากเพราะระยะทางไกล และมีโจรผู้ร้ายชุกชุม จึงได้แบ่งการปกครองใหม่ โดยตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า "กิ่งเขาแก้ว" ต่อมาย้ายสถานที่ตั้ง และเปลี่ยนชื่อเป็น "กิ่งลาสกา" และเขาแก้วเป็นตำบลหนึ่งใน อ.ลานสกา
สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลเขาแก้ว มีที่ตั้งอยู่ในที่หุบเขา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีคลองสำคัญไหลผ่าน 2 สาย มีถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4015 ผ่านกลางตำบล
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,636 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,091 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ว่าการ อ.ลานสกา
2. โรงพยาบาลลานสกา
3. สถานีตำรวจภูธร อ.ลานสกา
4. ที่ทำการไปรณีย์โทรเลขลานสกา
5. สนง.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ลานสภา
6. ตลาดสดเทศบาลลานสกา
7. วัดไทรงาม
8. วัดเชิงผาวนาราม (วัดชายเขา)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.