ตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
กะเปียด เป็นชือที่ชาวบ้านได้เรียกติดปากและสืบต่อกันมาหลายช่วงอายุคน โดยยึดเอาตามสภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ของพื้นที่ซึ่งแต่เดิมนั้นมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่น้อยและมีสภาพเป็นกว้างใหญ่ มีพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งงอกงามหนาแน่น ชาวบ้านเรียกว่า "ต้นเปียด" ส่วนคำนำหน้าว่า "กะ" ได้เกิดมีคำนี้ขึ้นมาเมื่อมีการจัดตั้งตำบล ตั้งชื่อให้สละสลวยจึงเติม กะ ไว้หน้า เปียด รวมเป็นชื่อว่า "กะเปียด"

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลกะเปียดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ ที่ว่าการอำเภฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพทั่วไปเป็นที่ราบเนินเขา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,080 คน และจำนวนหลังคาเรือน 852 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดเพ็ญญาติ
2.วัดกะเปียด
3.รร.บ้านคลองขัน
4.รร.บ้านคลองไชย
5.รร.วัดเพ็ญญาติ
6.รร.วัดกะเปียด
7.สถานีอนามัยบ้านกะเปียด
8.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.