ตำบลชะอวด
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ความเป็นมา เป็นตำบลหนึ่งที่ชื่อของตำบลเหมือนกับชื่อของอำเภอ มีความเป็นมา 2 ประการ คือ มาจากคำว่า "เชือกอวด" หรือ "ย่านอวด" และมาจากคำว่า "เจ็กฮวด" หรือ "เจ้าฮวด" พื้นที่บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ หลากหลายพันธุ์ ตามลักษณะของพื้นที่ทางภาคใต้ในอดีตลอดที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ก่อนที่ป่าไม้เหล่านั้นจะถูกแผ้วถางทำลาย ในพื้นที่ป่าถิ่นแถบนี้จะมีเถาวัลย์หลากหลายชนิด เถาวัลย์ชนิดหนึ่งมีขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากมีความเหนียวแน่นทนทาน ชาวบ้านนิยม นำมาใช้ผูกมัดสิ่งของ เรียกกันว่า "เชือกอวด" หรือ "ย่านอวด" หรือ "ต้นอวด" การตัดย่านอวดค่อนข้างลำบาก เพราะต้องดึง ออกจากการเกี่ยวพันกับต้นไม้อื่น คนตัดจึงต้องออกแรงดึงซึ่งภาษาใต้เรียกการดึงว่า "ชะ" "ชะอวด" คือ การดึงย่านอวดให้หลุดออกมาจากต้น กิ่ง ก้าน ของต้นไม้อื่นที่ย่านอวดเกี่ยวพันอยู่ หากมีรังมดแดง อยู่ข้างบนคนที่ ชะ หรือ ดึง ย่านอวดต้องต่อสู้กับมดแดงอีกทางหนึ่งด้วย ถิ่นชะอวด เป็นบริเวณที่มีย่านอวดมาเป็นพิเศษ และ ชาวบ้านก็จะไปตัดมาใช้สอยอยู่เป็นประจำ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อท้องถิ่นของตนเองว่า "ชะอวด"

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนเป็นป่าพรุมีต้นกระจูดขึ้นเป็นพื้นที่ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,448 ไร่ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของอำเภอชะอวด ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,377 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,704 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม หัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
- โรงเรียนวัดศาลาทวดทอง
- โรงเรียนวัดท่าสะท้อน
- โรงเรียนวัดจิกพนม
- โรงเรียนวัดรักชิตวัน
- โรงเรียนปากบางกลม
2. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
3. วัด 4 แห่ง
4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 8 แห่ง
5. สถานีอนามัย 1 แห่ง
6. โรงพยาบาลอำเถอชะอวด
7. ที่ว่าการอำเภอชะอวด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.