ตำบลท่าเสม็ด
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เกิดโดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามนัย มาตรา 40 และมาตรา 95แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ครั้งที่ 2 จำนวนโดยจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2540เดิมเป็นตลาดขายสินค้าอุปโภค - บริโภค เป็นจำนวนมากซึ่งชาวบ้านจากที่ต่างๆจะนำสินค้าบรรทุกลงเรือมาขึ้นที่ท่าน้ำของตำบลท่าเสม็ดในจำนวนนั้นมีเปลือกไม้เสม็ดอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านจะซื้อมาคลุกกับน้ำมันยางเพื่อทำเป็นลำใต้ จุดไฟให้เกิดแสงสว่าง ชาวบ้านจึงเรียกท่าน้ำนั้นว่า " ท่าเสม็ด " ปัจจุบันตลาดดังกล่าวได้เลิกไปนานแล้วเป็นสถานที่ตั้งของวัดท่าเสม็ดเดิมย้ายมาจากวัดพระล่อคอซึงเกิดมาหลายร้อยปีแล้ว

สภาพทั่วไปของตำบล :
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด มีเนื้อที่ทั้งหมด 24,133.75 ไร่ หรือ ประมาณ 38,614 เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 11 ตำบล ของอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากที่ว่าการอำเภอชะอวดประมาณ 3 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอชะอวด
สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำนา มีคลองตัดผ่าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ คลองชะอวด-ปากพนัง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอลานสกา และ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,908 คน และจำนวนหลังคาเรือน 953 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.สถานีอนามัย 1 แห่ง
2.วัดดิษฐ์วราราม
3.วัดนำดำ
4.วัดท่าเสม็ด
5.ร.ร.บ้านหนองหิน
6.ร.ร.ท่าเสม็ด
7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.