ตำบลเขาโร
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
สันนิษฐานว่า บรรพบุรุษที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในตำบลนี้ น่าจะเป็นบ้านเขาโร ปากแหล และบ้านปากมูด มีหลักฐานสำคัญคือ วัดเขาโร ในปัจจุบันตำบลเขาโร แรกตั้งตามนโยบายปฎิรูปการปกครอง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ตามแบบมณฑลเทศาภิบาล เมื่อปี 2440 โดยจัดให้มีเมือง อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ในแต่ละส่วนให้มีตำแหน่งปกครอง ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด กรมการอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านตามลำดับจากชื่อ เขาโร สืบประวัติชื่อบ้านนามเมืองได้ว่า ในพื้นที่บริเวณบ้านเขาโรและใกล้เคียงมีเขาขนาดย่อมอยู่ 5 ลูก หนึ่งในจำนวนที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาบ้านเขาโรใกล้กับถนนสายทุ่งควาย - เขาโร รูปร่างคล้ายจอมปลวก มีต้นไม้ชนิดหนึ่ง ต้นคล้ายกะพ้อกอใหญ่ ใบฉีกแฉก เป็นหมู่แมกไม้ไพรใบอักโข ชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า "ัจั๋ง" เป็นไม้ตะกูลปาล์ม นิยมปลูกในกระถางประดับบ้านเรือน แต่ชาวบ้านเรียกว่า "ต้นโร" จึงเป็นที่มาของคำว่า "เขาโร"

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบประกอบด้วยภูเขาเตี้ยๆและป่าไม้กระจายทั่วทั้งพื้นที่ มีแม่น้ำตรังไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตร ภูมิอากาศ มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ ปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม โดยร้อนจัดที่สุดในเดือน เมษายน และเดือนพฤษภาคม และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลที่วัง และ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,376 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,868 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แห่ง (สปช.)
2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 แห่ง (สปช.)
3. โรงเรียนอนุบาล / ศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
4. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
5. หมู่บ้านประชาสัมพันธ์ 1 แห่ง
6. วัด 2 แห่ง
7. สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
8. โบสถ์ 2 แห่ง
9. ศูนย์สาธารณสุขชุมชน 10 แห่ง
10. สถานีอนามัย 3 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.