ตำบลน้ำตก
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตามที่เล่าต่อ ๆ กันมานั้น ต.น้ำตก ตั้งมาจากชื่อน้ำที่ตกมาจากที่สูงจากหน้าผาที่มีความกว้างและสูง ในอดีตน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีปริมาณน้ำที่มาก ชาวบ้านในอดีตจึงได้ใช้ชื่อน้ำตกแห่งนี้เป็นชื่อตำบลที่ใช้เรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันน้ำตกนี้ชาวบ้านได้ตั้งชื่อเรียกว่า น้ำตกธารทิพย์ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.น้ำตก
สภาพทั่วไปของตำบล :
ต.น้ำตกเป็นตำบลที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงภูเขามีเทือกเขาเป็นแนวกั้นเขต เป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ เหมาะแก่การเพาะปลูก จากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว ทำให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประกอบอาชีพทำสวนยาง และสวนผลไม้เป็นอาชีพหลัก นอกจากทำสวนแล้วชาวบ้านบางส่วนยังได้ทำหัตถกรรม และค้าขายเป็นอาชีพเสริม การคมนาคม มีถนนสายบ่อล้อ - ลำทับตัดผ่าน พื้นที่หมู่ที่ 1, 3 และ 5 การปกครอง ต.น้ำตกแบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน และในปี 2540 ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็น อบต.น้ำตก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ ตำบลควนหนองหงษ์ และตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกะปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,784 คน และจำนวนหลังคาเรือน 724 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ทำการ อบต.น้ำตก
2. สถานีอนามัยบ้านน้ำตก
3. โรงเรียนบ้านน้ำตก
4. โรงเรียนบ้านวังธน
5. โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด
6. วัดน้ำตกธารทิพย์
7. วัดถ้ำตลอด
8. น้ำตกธาราวารินทร์
9. น้ำตกธารทิพย์
10. ถ้ำน้ำลอด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.