ตำบลถ้ำใหญ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลถ้ำใหญ่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำใหญ่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคา 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2528
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำใหญ่ เป็นอบต.ชั้น 4 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลถ้ำใหญ่ ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านเปิก หมู่2 บ้านไสใหญ่ หมู่3 บ้านจำปา หมู่4 บ้านถ้ำใหญ่ หมู่5 บ้านนาตาแย้ม หมู่6 บ้านน้ำพุ หมู่7 บ้านไสใหญ่เหนือ

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับภูเขา มีป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย ภูมิอากาศมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนมกราคม สภาพดินส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำสวน โดยเฉพาะสวนผลไม้ และสวนยางพารา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาหลวงแสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ต.น้ำตก และ ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งโพธิ์ ต.หินตก อ.จุฬาภาณ์ และต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชะมาย ต.ปากแพรก และต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 13,072 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,143 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดถ้ำใหญ่
2.วัดไตรวิทยาราม
3.สำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ
4.สำนักสงฆ์วัดนาตาแย้ม
5.สำนักสงฆ์วัดจำปา
6.ศาลจังหวัดทุ่งสง
7.ค่ายศรีนครินทรา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.