ตำบลปริก
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลปริก ได้ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ในราชวงศ์จักรี เมื่อก่อนทางราชการเรียกว่า "แขวงทุ่งสง" หรืออำเภอทุ่งสงในปัจจุบัน ภายหลังอำเภอทุ่งสงมีประชากรมากขึ้น จึงได้แยกออกมาเป็นอำเภอทุ่งใหญ่ โดยใช้สถานที่ตั้งกิ่งอำเภอไว้ที่ตำบลกุแหระในปัจจุบัน ต่อมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) ได้มีการแบ่งการปกครองของอำเภอทุ่งใหญ่ออกเป็น 7 ตำบล และได้รับพระราชทานอนุมัติให้ย้ายกิ่งอำเภอกุแหระมาตั้งที่ตำบลท่ายาง เรียกว่า "กิ่งอำเภอท่ายาง" แต่ได้ตัด 2 ตำบลออกไป คือ ตำบลสินปุน และตำบลลำทับ ไปขึ้นอยู่กับอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ แต่ในปัจจุบันมี 7 ตำบล โดยการเพิ่มตำบลบางรูป และตำบลกรุงหยันเข้ามา ตำบลปริก มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองคล้า หมู่ 2 บ้านควนอุโบสถ หมู่ 3 บ้านไสเทียม หมู่ 4 บ้านทางข้าม หมู่ 5 บ้านสระนางมโนราห์ หมู่ 6 บ้านไร่มุสลิม หมู่ 7 บ้านควนลำภู หมู่ 8 บ้านควนอวดพัน หมู่ 9 บ้านไร่ฝ้าย

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ุทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งสัง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 14,988 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,574 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สระนางมโนราห์
2. เขาเทียมป่า
3. เขาพลูลวง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.