ตำบลชะเมา
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลชะเมา เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลดอนตรอขึ้นอยู่กับอำเภอปากพนัง และได้มีการแบ่งแยกเขตการปกครองจากอำเภอปากพนัง แยกเป็นกิ่งอำเภอเชียรใหญ่ พร้อมทั้งแยกตำบลดอนตรอออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่หนึ่ง ตำบลดอนตรอ อยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเชียรใหญ่ ส่วนที่สอง ตำบลชะเมา อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากพนัง โดยใช้คลองชะเมาเป็นชื่อตำบล เรียกว่า "ตำบลชะเมา" มาจนถึงปัจจุบัน ตำบลชะเมาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทวดลุง หมู่ 2 บ้านวัดลาว หมู่ 3 บ้านม่วง หมู่ 4 บ้านปากเนตร หมู่ 5 บ้านต้นงิ้ว หมู่ 6 บ้านบางมะพร้าว หมู่ 7 บ้านบางมูลนาก

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ฝนตกชุกตลอดปี ในฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองน้อย และ ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,068 คน และจำนวนหลังคาเรือน 813 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.ชะเมา
2. สถานีอนามัย 1 แห่ง
3. วัดชุมภูประดิษฐ์
4. วัดมัชณิมเขตชราราม
5. วัดไตรสุวรรณาราม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.