ตำบลเทพราช
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเทพราชเป็นตำบลที่แยกออกมาจากตำบลเสาเภา และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน และยกฐานะจากสภาตำบลเป็น อบต. เมื่อปี พ.ศ.2538 ปัจจุบันเป็น อบต.ชั้น 5 มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 50,748.75 ไร่
สภาพทั่วไปของตำบล :
- เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 50,748.75 ไร่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งอำเภอสิชล ซึ่งอยู่ทางทิสใต้ของอำเภอสิชลและอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากตัวอำเภอสิชล ประมาณ 14กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 54 กิโลเมตร
- ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบเชิงภูเขา โดยด้านตะวันตกเป็นภูเขา (เทือกเขานครศรีธรรมราช- เขายวนเฒ่า ) แนวติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ฉลอง บ้านห้วยแก้ว และ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เปลี่ยน ม.3 อ.สิชล ต.นบพิตำ ม.1 กิ่งอ.นบพิดำ ต.กรุงชิง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,447 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,606 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 4 แห่ง
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แห่ง
3. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านจำนวน 6 แห่ง
4. สถานีอนามัยประจำตำบล มีจำนวน 2 แห่ง
5. วัด/สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
6. แหล่งท่องเที่ยว 6 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล เทพราช * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7575-3111

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล เทพราช

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.