ตำบลบ้านนิคม
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตั้งที่ทำการอยู่เลขที่ 334 หมู่ 3 อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 13 กม. ได้รับการยกฐานะเป็น อบต. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านควนแบก บ้านเขาวง บ้านสมสรร บ้านนิคม บ้านนิคมสายสอง บ้านนาตำเสา บ้านเหนือคลองซา บ้านนิคมแนว 4 บ้านทุ่งห้างเปล้า บ้านช่องเหรียง และควนหัวไทร
สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลากในส่วนพื้นที่สูง และน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มเป็นประจำทุกปี สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูกยางพาราและการเลี้ยงสัตว์
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,719 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,525 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ปลูกยางพารา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 4 แห่ง
2. โรงเรียนมัธยม 2 แห่ง
3. วัด/สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
4. ศาลเจ้า 1 แห่ง
5. มัสยิด 1 แห่ง
6. สถานีอนามัยบ้านสมสรร
7. ป้อมตำรวจ 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.