ตำบลถ้ำพรรณรา
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา เกิดโดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามนัยมาตรา 40 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ครั้งที่ 2 จำนวน 2,143 แห่ง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอน 9 ง. ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกในวันที่ 28 เมษายน 2539
ตำบลถ้ำพรรณรา ความเป็นมา หมายถึง ภูเขาถ้ำทองพรรณรา เป็นหลักสำคัญในการเรียกชื่อตำบลถ้ำพรรณรา เนื่องจากในพื้นที่ตำบลมีภูเขาที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีประเพณีท้องถิ่นคือ การขึ้นถ้ำ ซึ่งมีประจำในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ทำให้ชาวบ้านเรียกชื่อกันมาก่อนว่าถ้ำทองพรรณรา ก่อนที่จะตั้งกิ่งอำเภอถ้ำพรรณรา ซึ่งแยกมาจากอำเภอฉวาง
สภาพทั่วไปของตำบล :
- ลักษณะภูมิประเทศ ทิศตะวันออกเป็นที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขาซึ่งมีภูเขาสูง ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มนอกจากนี้
ยังมีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำตาปี

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับต.ดุสิต และ ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำตาปี ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นากะชะ อ.ฉวาง และ ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำตาปี และ ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,092 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,285 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา และเกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โรงเรียนปะถมศึกษาจำนวน 4 แห่ง
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
4. ที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
5. วัด 3 แห่ง
6. โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 10 เตียง 1 แห่ง
7. สถานีอนามัย 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.